Anapana

15 januari 2024
leestijd: 4 minuten

Anapana is een concentratie methode gericht op het observeren van de natuurlijke in- en uitademing en alle sensaties rondom het gebied van je neus, met als doel het concentreren van de mind.

Anapana brengt rust en stilte en bereid je voor om in diepere meditatie te komen. Je krijgt inzicht in hoe jouw mind werkt. Zelden is die aanwezig in het nu en springt van verleden naar toekomst en reageert op alles wat hij ruikt, proeft, ziet, voelt en hoort. Met Anapana manipuleer je de adem niet, maar je observeert de adem. Hierdoor begin je inzicht te krijgen in hoe je mind werkt en train je deze langzaam om in het nu te leven.

Leven in het hier en nu

In het hier en nu zijn betekent dat je hebt besloten je niet meer mee te laten sleuren met alle zin en onzin van de dag. Je komt zelf weer in controle en je laat jouw gedachten niet bepalend zijn voor hoe de dag eruit gaat zien.

Wil je alles uit het leven halen, op volle kracht zijn en geen slaaf zijn van je gedachten, begin met Anapana en laat jouw begeerte naar zintuigelijk genot niet de katalysator zijn voor het aanwakkeren van al die onrustige gedachten. Anapana, het observeren van je ademhaling, brengt je diepere concentratie, rust, stilte en meer energie.

Adem & Prana

Je adem bestaat uit het element lucht en is op de ether na, het minst verdichte element. Het is de brug tussen je fysieke en subtiele lichaam. In het fysieke lichaam neem je het grove element lucht waar als je adem. In je subtiele lichaam ervaar je lucht als een meer subtielere energie, in de yoga noemen we dat een tanmatra.  Er zijn vijf Tanmatra’s, ook wel  subtielere elementen genoemd: aarde, water, vuur, lucht en ether.

Wanneer je de adem observeert, zoals bij Anapana en blijft observeren, zonder oordeel, zonder reactie, dan komt er vanzelf een  moment dat de gewaarwording van adem zo subtiel wordt dat je loskomt van je fysieke lichaam en jouw energielichaam binnendringt. Je kunt dit ook zien als het verruimen van je bewustzijn. Het is altijd aanwezig, maar je kon het nog niet gewaarworden. Adem krijgt hier een heel andere beleving en benaming en wordt prana genoemd, levensenergie en wordt met behulp van Pranayama’s gecontroleerd en gestimuleerd.

Boeddha, Anapana & Vipassana

De oorsprong van Anapana kun je vinden in de Anapanasati sutra van Boeddha.

Verwijzing naar de oorspronkelijke suttra.

Anapanasati sutra

Ook is Anapana onderdeel van Vipassana meditatie, waarbij Vipassana betekent het leven zien zoals het is. In de video hieronder geeft Goenka een introductie in het Engels over Anapana. Goenka heeft zich jarenlang ingezet als leraar Vipassana meditatie en verspreider van Vipassana meditatie en Anapana over de hele wereld. Hij heeft er voor gezorgd dat wereldwijd meer dan 200 centra's zijn opgericht waar je Vipassana kunt beoefenen.

Video met korte introductie

Introduction of Anapana by Goenka

Anapana & Yoga

Anapana kun je onderdeel laten zijn van je dagelijkse yogabeoefening. Na je yogahoudingen, ga je op een meditatiekussen zitten en probeer je 10 minuten in stilte je adem te observeren. Wanneer je anapana dagelijks gaat toepassen zul je al snel merken dat je je adem ook steeds meer tijdens dagelijkse activiteiten gaat observeren. Het helpt je met aandacht je dingen in het leven te doen.

Zelf aan de slag

Zoek een rustige plek waar je 10 minuten in stilte kunt zitten. Maak het jezelf comfortabel in je houding. Ga bij voorkeur in de sukhasana zitten.

Je observeert het in- en uitgaan van de adem, zonder daarbij de ademhaling te sturen. Iedere sensatie in het gebied rond je neus observeer je (een prikkeling, jeuk, koude lucht, warme lucht). Je herkent de sensatie, maar je vindt er niets van, je blijft je aandacht naar de in- en uitademing brengen bij beide neusgaten. Je merkt misschien dat je wordt afgeleid door je zintuigen, een gedachte, je lichaam, dat is niet erg. Je herkent dat en komt dan weer terug naar je concentratie object, je neus en de adem, zonder oordeel en zonder reactie.

Je leert aandachtig te zijn op één punt en tegelijkertijd gelijkmoedig te blijven, door niet te reageren op datgene wat langskomt.

Laat Anapana een bijdrage leveren aan jouw stilte en het verdiepen van je concentratie. Mag je gelukkig zijn en leven in vrede en harmonie.

Audio geleide Anapana

Laat je meenemen met een geleide Anapana en vind je stilte.

ga naar de audio

Wil je graag meer weten en Anapana zelf goed beheersen? Kom naar de lessen in het Bamboehuis in Amsterdam.


Lees een gerelateerd artikel


Bekijk inzicht


Zoek met onderwerp

body