Klesha

18 december 2023
leestijd: 4 minuten

Klesha’s, de reden waarom we eigenlijk yoga doen

Alles waar je je tot aangetrokken voelt of je door afgestoten wordt, zoals gedachten, emoties, sensaties, fysieke bewegingen, het zijn allemaal klesha’s. Het is eigenlijk een bepaalde energietrilling waar je tot aangetrokken wordt. Het is de basis waar yoga op gebouwd is. Het onderzoeken en begrijpen van klesha’s geeft je antwoord op de vraag waarom je eigenlijk yoga doet.

Klesha's, Karma & Samskara's

Klesha’s kunnen eigenlijk niet los gezien worden van begrippen als Karma en Samskara’s. Het is als het oogsten en het zaaien. Alles wat er in je leven gebeurd is met elkaar verbonden, waarin jijzelf verantwoordelijk bent voor waar je nu staat. Hierin kun je Karma zien als het oogsten en de Samskara’s als de zaadjes en het zaaiproces. Elke oogst draagt nieuw zaad. Je stopt een zaadje in de grond en onder de juiste omstandigheden ontkiemt het zaadje en groeit uit tot een plant, bloem of boom. Zie de Klesha’s in dit proces als de totale verzameling zaadjes, die ervoor zorgen dat je in bepaalde situaties terecht komt. Klesha’s zijn de onderliggende oorzaak van karma, waarbinnen Karma de handeling is binnen jouw leven en de Samskara’s jouw reacties en oordelen op alles wat zich in jouw leven aandient. Uit onwetendheid blijf je Samskara’s (zaadjes) verzamelen, Karma opstapelen en aangetrokken worden door Klesha’s.

Klesha’s zijn de onderliggende oorzaak van karma

 • Karma

  Je bent zelf verantwoordelijk voor je handelen en dus voor het zaaien en oogsten van zaadjes/samskara's.

 • Klesha

  Door alle zaadjes/samskara's die je verzameld hebt, ben je zelf verantwoordelijk voor wat je overkomt als ze worden geoogst.

Patanjali beschrijft dat er 5 klesha’s zijn die oorzakelijk met elkaar verbonden zijn.

 1. Avidya – onwetendheid

  Onwetendheid ontstaat zodra het bewustzijn in aanraking komt met de vorm en je jezelf identificeert met een gevoel, een gedachte of een zintuigelijke waarneming. Je bent dan niet meer wetend, het licht zelf, maar je hebt jezelf afgescheiden van het licht.

 2. Asmita – ik- heid

  Doordat je jezelf hebt afgescheiden ontstaat er een gevoel van ik-heid, ego zijn. Er is nu jij en de rest van de wereld.

 3. Raga – gehechtheid

  Doordat er ik-heid is ontstaan ga je je steeds meer vereenzelvigen met allemaal andere vormen die zich op jouw pad aandienen. Je bent je niet meer goed bewust van wie je werkelijk bent en begint je steeds meer te hechten aan alles en iedereen die op jouw pad komt. Ergens diep van binnen is er wel een soort van overheersend gevoel, dat je gelukkig wilt zijn. Dit gevoel is overheersend in je leven en bepalend voor de keuzes die je maakt. Je raakt gehecht aan gelukkig zijn en aan alles wat er ook maar een beetje voor zorgt dat je je gelukkig kunt voelen. Je doet er alles voor om gelukkig te zijn, maar kan dit alleen maar buiten jezelf vinden.

 4. Dvesa – afkeer

  Deze gehechtheid aan gelukkig zijn, zorgt er voor dat je graag alles wilt doen om dit geluk te kunnen behouden. Je jaagt geluk na in de wereld en gelooft dat het afhankelijk is van factoren die buiten jou plaatsvinden. Zodra geluk het laat afweten, ontstaat er afkeer voor de nieuwe situatie waarin je je bevindt.

 5. Abhinivesah –handelen uit angst

  Deze afkeer is verbonden met het grote verlangen om te leven en hiermee ook verbonden met de angst voor de dood. Deze angst voor de dood en het verlangen om te leven blijft aanwezig zolang onwetendheid zich zal blijven aandienen.

Het opheffen van je onwetendheid

De bedoeling van yoga is klesha’s op te heffen met yogabeoefening, waarbinnen zelfdiscipline, zoals actief bezig gaan met de yama’s en niyama’s, meditatie, contemplatie en samyama’s de allerbelangrijkste stappen zijn om volledig los te komen van de klesha’s.

Yoga brengt inzicht en verruimt je bewustzijn. Je krijgt een steeds beter besef van wie je werkelijk bent. Je reactie en oordeel worden steeds minder en hiermee je gehechtheid en je afkeer. Je kunt het leven nu beter laten stromen, zonder dat je er gehecht aan raakt. Hierdoor heeft karma uiteindelijk geen tot weinig invloed meer op je. Leef bewust je leven en zorg ervoor dat je gedachten en je emoties jou niet regeren. Beoefen serieus yoga, het is de weg naar Zelfrealisatie! Het is ja zeggen tegen een leven vol van liefde & vreugde. Het is ook ja zeggen tegen een leven waarin jijzelf weer bepaalt welke richting je op gaat.


Lees een gerelateerd artikel


Bekijk inzicht


Zoek met onderwerp

soul