Prana

27 mei 2024
leestijd: 5 minuten

Al het leven, alle materie, ieder wezen wordt voorzien van prana, levensenergie. In yoga gaan we er vanuit dat alles in de materiele wereld is opgebouwd uit een samenstelling van de volgende elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Het maakt hier niet uit of het nu om een mens, een dier, plant of voorwerp gaat of andere wezens die we niet direct met ons grove oog kunnen waarnemen. Wanneer deze elementen in ons fysiek lichaam in grove vorm voorkomen, dan spreken we van bhuta’s. In meer subtiele vorm, dus in je energielichaam krijgt het de naam tanmatra’s. Dit betekent niets anders dan dat de elementen minder verdicht zijn en dus met je fysieke oog niet meer waar te nemen zijn.

Prana & de elementen

Prana activeert de elementen en daarmee het lichaam en zet het lichaam in beweging, ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het is iets wat niet zichtbaar is met het fysieke oog, wat je niet kunt zien als je het lichaam opensnijdt.

Sommige mensen vergelijken prana met de adem. Prana is echter geen adem. Het staat in verhouding tot de adem als elektriciteit tot het activeren van het licht in een lamp. Prana activeert het lichaam en zorgt er onder andere voor dat de in en uitademing geactiveerd worden. Het is de levensenergie, nodig om je lichaam te kunnen bewegen en alles in gang te zetten.

Sommige mensen vergelijken prana met de adem. Prana is echter geen adem. Het staat in verhouding tot de adem als elektriciteit tot het activeren van het licht in een lamp.

Prana & je lichaam 

Prana bevindt zich in alles, binnen jou en buiten jou, het doordringt alle materie. We noemen het ook energie. Je wezen kan niet zonder deze prana leven. Het zorgt ervoor dat het lichaam geactiveerd wordt. Deze activatie of grove motoriek van het lichaam bestaat uit:

 1. uitscheiding

 2. voortplanting

 3. voortbeweging

 4. grijpen

 5. spraak

De motoriek zoals hierboven beschreven kan alleen in gang gezet worden door prana. Wanneer het lichaam geactiveerd wordt, kun je de prana gewaar worden in je pranamaya kosha. Dit kosha kun je gewaar worden als je een zeker mate van stilstand in je lichaam hebt kunnen vinden, waarbinnen je je reactie op zintuigelijke waarneming hebt kunnen omzetten in een observatie en meer met je aandacht naar binnen bent gericht en minder op de wereld om je heen.  Dit is het kosha waar je prana’s actief kunt aansturen. Een kosha kun je zien als een omhulsel, een bewustzijnstoestand. Je wezen bestaat uit 5 van deze omhulsels. Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya kosha, Vinjanamaya Kosha en Anandamaya Kosha.

5 soorten prana’s en hun functies

We kennen 5 prana’s die allemaal een eigen functie hebben en het lichaam op een bepaalde manier activeren.

 • Apana prana zorgt voor uitscheiding en afstoting. Het geeft kracht.

 • Semana prana zorgt voor voortplanting en verdeling en mengen van alles wat er in het lichaam binnenkomt.

 • Generieke prana zorgt voor het activeren van het lopen, kruipen, voortbewegen en genereert warmte en licht.

 • Udana prana zorgt voor het kunnen grijpen van voorwerpen of personen en je lichaam blijft er rechtop van staan, tevens heeft het invloed op levitatie.

 • Vhyana prana zorgt voor de spraak en geeft ruimte aan het lichaam.

In het dagelijks leven kun je hier steeds meer bewust van worden wanneer je al je handelingen met meer aandacht en bewustwording uitvoert. Kijk maar eens als je een wandeling gaat maken wat er met je lichaam gebeurt en wat beweging in gang zet. Het wandelen activeert je generieke prana en zorgt ervoor dat er warmte wordt gegenereerd. Of wanneer je naar de wc gaat kun je apana prana gewaar worden. Een krachtige energie die ervoor zorgt dat je ontlasting het lichaam kan verlaten.

Ook wanneer we niet bewust zijn van prana, werkt het lichaam, dus waarom zou je dan bewust van prana moeten worden? Aandacht ergens naartoe brengen zorgt voor inzicht, verdieping en meer focus. Je ontdekt hoe het fysiek lichaam werkt en ervaart dat energie altijd aan een handeling vooraf gaat. Het zorgt ervoor dat je minder afhankelijk gaat worden van je fysieke lichaam, omdat je bewust wordt van een andere dimensie, die van je pranamaya kosha en de prana die daarmee verbonden is. Je kunt het ook benoemen als dat je bewustzijn zich verruimd.

Wanneer je alles in het dagelijks leven zonder echte aandacht doet, dan is de kans groot dat je je laat leiden door het genot die alle beweging met zich meebrengt. Je gaat op in de ervaring en ziet daardoor niet wat er nog meer ligt achter de ervaring. Hierdoor mis je het contact met wie je werkelijk bent en blijf je vaak beperkt tot het bewustzijn dat je het lichaam bent, in plaats van dat het lichaam wordt aangestuurd door energie.

Je kunt deze bewustwording activeren door het beoefenen van stap 4, 5 en 6 van het 8 voudige pad van Patanjali.

 • Stap 4 Pranayama - controleren van de energie

 • Stap 5 Pratyahara - onthechten van gedachten

 • Stap 6 Concentratie - aandacht focussen op 1 onderwerp

Deze stappen resulteren in het in balans brengen van je lichaam, je gedachten, je emoties en de energie. Hierdoor ontstaat een krachtig energiek lichaam, een kalme mind en een activatie van de energie. Je zult merken dat je steeds meer energie hebt en meer dingen kunt doen, zonder er moe van te worden.

Ontdek jezelf en leer gebruik te maken van je energie zoals het bedoeld is. Je lichaam wordt dan een krachtig instrument.

Zelfrealisatie cursussen
ontdek jezelf en al je mogelijkheden

De cursussen zelfrealisatie helpen je te leren onthechten, je ware zelf te ontdekken en je eigen pad in je leven te vinden. Hierdoor verdwijnen je vragen en krijg je antwoord op dingen waarvan je dacht dat dat niet mogelijk was.

meer informatie

Lees een gerelateerd artikel


Bekijk inzicht


Zoek met onderwerp

energie