Geweldloosheid

22 mei 2022
leestijd: 5 minuten

Geweldloosheid is de 1e yama van de in totaal 5 Yama’s die Patanjali in zijn yoga sutra’s beschrijft en wordt ook wel Ahimasa genoemd. Een Yama staat voor een weigering. Yama’s helpen jou je leven zo in te richten, dat je vrij kunt zijn van jouw persoonlijke drama’s die voortkomen uit jouw subtiele neigingen naar geweld, onwaarheden, leugens, bezit, lust & begeerte.

Drama's

Drama’s in je leven worden veroorzaakt door onwetendheid, doordat je niet ziet dat je steeds de dualiteit op zoekt en blijft kiezen voor die ene of andere kant van de medaille. Jouw handelingen, denkpatronen, gedachten trekken soortgelijke situaties en gedachten aan en voordat je het weet bevind je je in een werveling van gedachten, waar je het gevoel hebt er niet meer uit te kunnen komen. In de yoga noemen we dat klesha’s. Dat zijn de dingen waar je in het leven tot aangetrokken voelt of door afgestoten wordt, zoals gedachten, emoties, sensaties, fysieke bewegingen.

Word je zelf snel boos of kom je steeds in gewelddadige situaties terecht, weet dan dat het jouw eigen drama’s zijn die soortgelijke drama’s blijven aantrekken. Daar waar je aandacht naartoe getrokken wordt, daar gaat alle energie naartoe. Het is de wet van aantrekkingskracht. Alles in het universum heeft een bepaalde trilling. Alle zelfde trillingen worden naar elkaar toe getrokken. Zo gaat het ook met gedachten en wensen.

Een Sadu & de slang

een verhaal ...

Een Sadhu, een heilig man, reisde naar een indiaas dorp. Veel dorpelingen kwamen naar de Sadhu en vertelden hem over een slang die de bewoners terroriseerde. De Sadhu vond de slang en vertelde hem de principes van Ahimsa.

Het daaropvolgende jaar, toen de Sadhu het dorp nog een keer bezocht, zag hij de slang weer, maar de slang was enorm veranderd.  Wat eerst een prachtig, sterke slang was, was nu veranderd in een dunne, verslagen slang. De sadhu vroeg de slang wat er was gebeurd, waarom hij zo erg was veranderd.

De slang antwoorde dat hij de leer van Ahimsa serieus had genomen en dit heeft geprobeerd toe te passen in zijn leven en is gestopt met het dorp te terroriseren. Nu hij niet meer bedreigend was voor de kinderen, gingen de kinderen hem bedreigen en gooiden stenen naar hem. Hierop durfde de slang zijn schuilplaats niet meer te verlaten.

De sadhu schudde zijn hoofd en zei tegen de slang:’Ik heb je advies gegeven om geen geweld te gebruiken, maar ik heb je nooit gezegd dat je niet mocht sissen.

De Yama Ahimsa, geweldloosheid laat je zien hoe je geweldloos kunt zijn in je leven, binnen gedachten, woorden en acties. Het is niet het blind volgen van een wet. Ahimsa is verantwoording nemen voor je eigen daden. Weten wanneer er iets gedaan moet worden en wanneer je moet terugtrekken. Het is een weigering om jezelf en andere wezens te kwetsen. Maar bovenal is Ahimsa het besef dat alles verbonden is met elkaar en dat we uit dezelfde bron voortkomen. Het is leven in vrede, harmonie en liefde. Het is je ware staat.

Agressie, boosheid, geweld uiten zich binnen je gedachten, je woorden en je handelingen. Het is verbonden met je subtiele lichaam en je fysieke lichaam. Via je zintuigen komt er van alles binnen. Op alles wat je waarneemt reageer je meestal met een like of een dislike.

Hoe werkt dat eigenlijk in jouw lichaam like & dislike?

  Je ontvangt de wereld om je heen via een perceptie. Voordat je iets kunt ruiken, proeven, zien, voelen en horen komt de informatie binnen via de mind, jouw causale lichaam, in de vorm van licht, geluid, een gevoel van liefde, vrede, gelukzaligheid of in de vorm van intuïtie. Meestal ben je hier niet bewust van en wordt de informatie verder naar beneden gebracht jouw subtiele lichaam in. Daar start de machine van like en dislike en zorgt voor dualiteit. Dit betekent dat jouw energie ergens in het lichaam gaat samentrekken of uitzetten, wat een sensatie teweegbrengt op jouw fysieke lichaam. Meestal vind je iets van die sensatie en reageer je op deze sensatie met weer een like of dislike en begint het  oordelen en reageren weer van voren af aan.

Geweld komt vaak voort uit een vorm van angst, onrust, irritatie, boosheid, frustratie. Geweld kun je alleen maar oplossen wanneer je zelf structureel iets gaat veranderen binnen jouw eigen  reactiepatronen en denkwijzen.

Wat kun je zelf doen?

Kijk naar jouw geweld in de wereld. Hoe stond je vanochtend op? Wat was je 1e gedachte. Had je een positieve wens voor jezelf of ontstond er al gelijk afkeer voor de dag? Had je alle tijd voordat je aan het werk kon, of moest je jezelf haasten, snel, snel snel. Wanneer je jezelf de ruimte geeft om alles in rust en met aandacht te doen, dan ga je merken dat er meer harmonie ontstaat binnen jou zelf en jouw handelen. Jouw harmonie heeft invloed op jouw hele wezen en daarmee op jouw omgeving. Weet je nog de wet van aantrekking? Je ontvangt wat je geeft, dat gaat vanzelf. 

Laat jezelf niet pakken, roep het een halt toe. Tot hier en niet verder! Het leven brengt je van alles, het laat je zien waar je staat, hoe je handelt. Het brengt je misschien mooie dingen, maar ook minder plezierige. Kijk naar jouw eigen aandeel binnen het geheel. Realiseer je dat geweld in jezelf zit, buig het om, omarm het. Probeer te vergeven, anderen zijn er om jou de weg te wijzen. Als je eenmaal vrij bent van geweld, dan stroomt je energie voluit, je laat je niet meer pakken. Het gaat in je leven niet om wat je doet, maar wel om hoe je het doet. Yoga is de wetenschap die je hierbij helpt en inzicht geeft in een leven in vrede & harmonie.

Laat jezelf niet pakken, roep het een halt toe. Tot hier en niet verder!


Bekijk inzicht


Zoek met onderwerp

balans