Yoga

4 augustus 2022
leestijd: 5 minuten

Yoga wordt door veel beoefenaars op verschillende manieren beleefd en uitgelegd. De ware vertaling van Yoga is eenheid. De Sutra’s van Patanjali, zeggen het volgende over wat yoga is:

De 2e sutra van Patanjali luidt:

‘Yoga Chitta Vrtti Nirodha’,

Dit kun je uitleggen als Yoga is het stilleggen, bedwingen van de gedachten tot aan het geheugen. Yoga betekent eenheid, verbinding maken, alles wat geen eenheid is kan binnen deze sutra geen yoga zijn. De eenheid binnen yoga wordt bereikt wanneer er verbinding optreedt tussen de individuele ziel, die in het sanskriet Jivatman wordt genoemd, met het allesomvattende bewustzijn Paramatma.

Het geheugen, in het Sanskriet Chitta genoemd, wordt in yoga gezien als de plek waar alle gegevens van jouw wezen worden opgeslagen. Je kunt dit ook zien als jouw harde schijf. Het is tegelijkertijd ook Jivatman, die de weerspiegeling is van het allesomvattende Paramatma. Chitta bevat het vermogen het licht van Paramatma uit te drukken in bewustzijn en materie. Wanneer je meegaat in denkprocessen, wordt Chitta geactiveerd en verliest zij haar zuivere stille onbewogen staat. Deze denkprocessen worden geactiveerd, doordat zaad, zie zaad hier als diep gewortelde denkprocessen, ook wel samskara’s genoemd, aan de oppervlakte komen.

Nirodha staat voor het onder controle brengen, het bedwingen van alle Vritt’s, van de zaadjes, de energiewervelingen. Het is een transformatie die ontstaat wanneer je van de ene gedachte, naar een volgende gedachte gaat. Het is de stilte tussen beide gedachten, tussen beide denkprocessen in.

Een andere kijk op Yoga

In de ogen van veel mensen is Yoga een beoefening voor het fysieke lichaam. Werken aan je lichaam, je gezond voelen en een zekere ontspanning en rust ervaren. Door veel beoefenaars worden de oude geschriften niet meer gelezen en wordt yoga niet meer beoefend zoals het bedoeld is, waardoor nog maar weinig mensen weten wat yoga werkelijk is. Wanneer je jouw bewustzijn volledig naar de beoefening van yoga kunt brengen, dan kan elke asana, yogahouding, je naar de eenheid brengen.

Yoga betekent eigenlijk niets anders dan je lichaam, je mind, je gevoelens en je energie te verbinden en te gebruiken om te komen tot eenheid. Lastig alleen is dat je waarschijnlijk tijdens je yogabeoefening op de mat nog steeds reageert op van alles wat langskomt, zoals pijntjes, ongemak, oordelen, gedachten, allemaal voortkomend uit conditioneringen van eerder opgedane ervaringen. Het is nooit volledig stil en als het al stil is dan is er nog steeds ‘ik’ die bewust is van de stilte. Wanneer je voorbij deze conditioneringen kunt gaan en je volledig kunt overgeven aan je yogabeoefening, dan kan elke yogahouding je naar de eenheid brengen en niet alleen een yogahouding, maar alles kan jou dan brengen naar deze eenheid. Je bent je dan niet meer bewust van de stilte, maar bent de stilte, het licht zelf geworden. Dit is de eenheid, dit is Yoga.

Yoga betekent eigenlijk niets anders dan je lichaam, je mind, je emoties en je energie te verbinden en te gebruiken om te komen tot eenheid.

4 verschillende typen Yoga

Er zijn veel verschillende mensen op de wereld en iedereen handelt weer anders. Yoga is dan ook onderverdeeld in vier verschillende yogavormen, die weer teruggevoerd kunnen worden op je fysieke lichaam, je mind, je emoties en de energie.

  • Karma Yoga

  • Jnana Yoga

  • Bhakti Yoga

  • Raja Yoga

Iemand die volledig vanuit zijn hart en liefde, dus vanuit het gevoel de eenheid probeert te bereiken dan is er sprake van bhakti yoga. Wanneer je meer vanuit intellectueel oogpunt probeert de eenheid te zoeken, dan ben je bezig met Jnana Yoga. Wanneer je vooral vanuit je fysieke lichaam en je acties de eenheid probeert te benaderen dan is er sprake van Karma Yoga en wanneer je probeert de eenheid te bereiken vanuit het activeren van je energie, door het controleen van de mind, dan is er sprake van Raja Yoga. Dit alles kun je dan weer vertalen naar lichaam, mind, gevoel & energie. Binnen jouw eigen yogabeoefening zul je merken dat alle 4 de componenten een rol spelen. Het is afhankelijk van je persoonlijkheid welke vorm het meeste overheerst en waarom je meer tot de ene yogavorm wordt aangetrokken dan de andere yogavorm.

De eenheid & Yoga

De eenheid wordt op verschillende manieren met taal weergegeven, zoals God of Brahman, een ander noemt het allesomvattend bewustzijn, of het goddelijk bewustzijn, ook wordt het aangeduid als ‘Zijn’ of ‘Niet Zijn’. Vanuit Yoga gezien is eenheid Yoga. Het is niet meer gebonden zijn aan gedachten, herinneringen, reacties, acties en gehechtheden. Het is ‘neti, neti, neti’, ‘dat ben ik niet, dat ben ik niet, dat ben ik niet’. Eenheid kan niet ervaren worden, want voor een ervaring is een object nodig. Hier gaan de waarnemer en datgene wat wordt waargenomen volledig in elkaar op. Het waarnemen die beiden verbindt blijft dan over en kun je zien als zuiver bewustzijn. In je dagelijks leven kun je het zien als de dingen doen, waarbij alleen nog maar het doen overblijft. Je smelt samen met alles wat je doet, met je concentratieobject, je project, je handeling wat het ook is. Je geeft jezelf volledig over aan het doen, met hart en ziel en sluit daarbij niemand en niets uit. Alles wat langskomt wordt daarin meegenomen, elke handeling wordt een handeling met aandacht en volledig bewustzijn.

Raja Yoga

Je kunt op verschillende manieren deze eenheid bereiken, zoals bijvoorbeeld met Raja Yoga. Raja Yoga wordt ook wel koninklijke yoga genoemd en verwijst naar de koning in jezelf, je hoogste Zelf, je natuurlijke stille en vredige staat. Het is een studie van de mind, waarin je bewust wordt van vaste gewoonten, reacties en neigingen, met als uiteindelijk doel je lichaam, mind & intellect te overstijgen met meditatie en contemplatie om te komen tot zelfrealisatie, je natuurlijke staat.

Vind eenheid
bewandel het Raja Yogapad

Lees meer over Raja Yoga en zelfrealsiatie

Bekijk inzicht


Zoek met onderwerp

goddelijk