Yoga zoals het bedoeld is

leestijd: 8 minuten

Yoga zoals het beschreven is op Being a Yogi geeft een universeel begrip van Yoga, zoals dat eerder is beschreven in oude geschriften en naar voren komt in verschillende stromingen. Deze beschrijving omvat het complete begrip van jezelf, van lichaam & geest, van energie, intuïtie, materie en bewustzijn.

Op deze pagina kun je kennismaken met de achterliggende geschriften.

Een definitie van Yoga

Being a Yogi is gebaseerd op een groot aantal bronnen die het theoretisch kader hebben geschapen. Onderaan deze pagina staat een overzicht van de belangrijkste bronnen. Daarnaast is de kennis, zoals die opgeschreven is, ontstaan uit direct inzicht in meditatie, in vitarka samadhi om precies te zijn, daar zijn onze vragen beantwoord en de lessen ontstaan.

yoga chitta vritti nirodah

De bron 'yoga suttra's van Patanjali' is één van de geschriften. De tweede suttra van dit boek geeft de essentie van yoga weer: yoga chitta vritti nirodah

 • yoga: één worden / verbinden

 • chitta: persoonlijk bewustzijn / ziel

 • vritti: beweging

 • nirodah: stilleggen van

De suttra heeft deze betekenis:

Één worden (met de eenheid) door het stilleggen van de beweging vanuit het persoonlijk bewustzijn.

Raja Yoga

In de 'yoga suttra's van Patanjali' wordt vervolgens het Raja Yoga pad uitgelegd en vertelt dat je dit kunt realiseren door het volgen van deze acht stappen.

 1. yama's

 2. niyama's

 3. asana's

 4. pranayama's

 5. pratyahara

 6. concentratie

 7. meditatie

 8. samadhi

Dit Raja Yoga pad leggen we uit met being a yogi. We beperken ons niet alleen tot de theorie van de yoga suttra's maar kunnen dat totaal ook in de praktijk uitvoeren. We integreren daarin de wijsheden uit de andere boeken en stromingen om handen en voeten te kunnen geven aan het totale yogi zijn.

Uiteindelijk beschrijft iedere stromingen de ene werkelijkheid op zijn eigen manier, vanuit een andere invalshoek.

Inzichten

Door het vergelijken van de verschillende stromingen zijn er vier beschrijvingen ontstaan van één en hetzelfde yoga proces:

 1. Raja Yoga, voornamelijke bron 'Patanjali', 'Hatha Yoga Pradipika' en Ajita van het Raja Yoga instituut in Nederland

 2. De vier werelden/aspecten van de mens, voornamelijk beschreven door 'Alice Bailey' en 'Yogananda'

 3. De levensboom en het creatieproces, voornamelijk beschreven in de 'wetenschap van de ziel' en de 'kaballah'

 4. Het vierde en uiteindelijke inzicht van één eenheid, dat is ontstaan uit bovenstaande vergelijking tussen stromingen, inclusief het begrip van de bronnen 'non-dualiteit' en de 'cursus in wonderen', is het besef

  1. dat er één eenheid is, waarin alles zich afspeelt. Het leven zelf.

  2. Dat er dualiteit nodig is om die eenheid te kunnen ervaren. Dualiteit tussen materie en bewustzijn.

  3. Dat het leven zich uitdrukt in alle vormen. Deze vormen ontstaan uit de dualiteit van materie en bewustzijn.

  4. Dat de vorm een weerspiegeling is van het leven zelf.

Zelfrealisatie

Door dit besef hebben we ontdekt dat er zelfrealisatie bij de yogi kan optreden als ditzelfde besef bij hem optreedt over zichzelf, het gaat dan om het besef dat

 1. de yogi ook onderdeel van de eenheid is

 2. de yogi ook in de dualiteit beweegt

 3. de yogi ook drie componenten heeft:

  • (vorm) een fysiek lichaam met ego

  • (materie) een subtiel lichaam gestuurd vanuit zijn persoon (individueel wezen)

  • (bewustzijn) een causaal lichaam met het persoonlijk bewustzijn van zijn ziel

 4. de yogi (kleine zelf) een weerspiegeling is van de eenheid (grote zelf)

De rol van Being A Yogi

Being A Yogi helpt de yogi om zijn eigen drie lichamen te begrijpen om vervolgens uit de dualiteit te komen tot aan de hoogste bewustzijnstoestanden van het leven zelf.

Being a Yogi doet dit door het schrijven van verhalen en aanbieden van tools, zodat de yogi zijn eigen pad naar zelfrealisatie kan bewandelen.

Is dit anders dan 'gewone yoga'?

Ja en nee.

Nee, want yoga is yoga en alle yoga is onderdeel van de eenheid en speelt zich af in de dualiteit. Dus ook Raja Yoga.

Ja, want het doel van Being a Yogi is uit de dualiteit en in de eenheid te komen. En om dat te bewerkstelligen is de interpretatie van yoga zoals het bedoeld is, zoals het oorspronkelijk beschreven is.

In essentie is dat: Yoga is voor iedereen. Yoga is een spiritueel pad voor persoonlijke ontwikkeling en brengt je naar hogere bewustzijnsniveaus. Tot aan de eenheid. In termen van Raja Yoga betekent dat:

 • Yoga is een begrip voor het totaal, niet alleen voor het doen van houdingen op de mat. Daarvoor is het begrip 'asana'. Dat is de 3e stap van het Raja Yoga pad. Dat speelt zich af in het fysieke lichaam.

 • De 4e en 5e stap spelen zich af in het subtiele lichaam. Dat betekent dat pranayama de beheersing van energie is en pratyahara het onttrekken van energie. De yogi dient enigszins geoefend in concentratie te zijn, voordat hij de 4e stap kan maken. Deze stap is effectief op het moment dat de yoga het geluid van zijn eigen energie, dat heet nada, hoort.

 • De 6e stap, concentratie speel zich ook af in het subtiele lichaam. Het object van concentratie is het geluid van zijn eigen energie. Door het doorgronden van dit geluid, doorgrondt de yoga zijn eigen persoonlijkheid. Er is hier dus geen sprake meer van concentratie op objecten, denkbeelden, visualisaties of ademhaling, dat speelt zich af in het fysieke lichaam.

 • Tot deze stap wordt alles nog gestuurd door de mind (met gedachten). Daarna niet meer, daarna wordt de yogi zijn persoonlijk bewustzijn gewaar. Dat is nog niet het einde, maar het begin van zijn causale lichaam. Veel stromingen vertalen 'chitta' met mind, waardoor je zou kunnen denken dat dit het doel van yoga is. Het stilleggen van gedachten. Maar dat is bij Being a Yogi niet het geval. De gedachten ontstaan namelijk uit vritti's (bewegingen) die ontstaan in chitta. Dat is waar stap 7, de meditatie voor is. Het ontdekken van het persoonlijk bewustzijn en het stilleggen van de beweging.

 • De laatste stap, samadhi, beschrijft verschillende bewustzijnstoestanden van een yogi. Deze zitten in zijn persoonlijk bewustzijn, dat heet dan 'met zaad', en deze kunnen plaatsvinden in de éénheid, dat heet dan 'zonder zaad'. Door het stilleggen van de vritti's komt de yogi dus uiteindelijk in een bewustzijnstoestand 'zonder zaad' en wordt verbonden met de éénheid. Dan ziet hij zoals het is.

Hoe weet je nu dat het klopt wat wij hier schrijven?

Dat weet je niet. Je kunt het aannemen, net zoals je alle andere theorieën kunt aannemen. Je kunt het ook niet aannemen, dat is jouw keuze. Hoe dan ook is dit ook onderdeel van de éénheid. Maar dan ben je er dus nog niet, je vindt er dan iets van, wel of niet aangenomen, het maakt niet uit.

Het gaat erom dat je er niks van vindt, maar dat je het zelf gaat ervaren. Dat je zelf 'weet' dat het zo is. Zonder dat je hoeft aan te nemen van iemand anders dat het zo is. En dat is precies wat wij willen ondersteunen.

Vergelijk het met wetenschappelijk onderzoek. Neem het beschreven yoga pad als hypothese, veronderstel dat het waar zou kunnen zijn. Vervolgens ga je waarnemingen doen, experimenteren en zelf onderzoek. Wat doen yogahoudingen bij jou? wat is het effect van meditatie op jou? Beetje bij beetje zul je tot dezelfde conclusies komen als andere yogi's voor jou. Daarna kun je de theorie en het pad accepteren.

We kunnen jou de handvatten geven voor zelfstudie en om zelf te ervaren en zelf te bepalen wat je vindt. Dus neem niets zomaar aan, ook van ons niet, maar gebruik het leven om te ervaren en te leren en zelf te zien dat het zo is, zoals het is.

Geef yoga een kans!

Door een aantal lessen te nemen ga je zelf ervaren wat energie met je doet. In het Bamboehuis, waar wij onze lessen geven, is er een rust en stilte die je helpt bij het ontdekken van jezelf. Na een paar lessen voel je of dit is waar je naar op zoek bent. Geef yoga een kans! Je zult er op jouw manier baat bij hebben.

Bamboehuis
yoga & meditatie

Bezoek de website van het Bamboehuis voor meer informatie over de lessen.

Naar de website

Bronnen

Hatha Yoga en Raja Yoga

 • Yoga Dipika (Licht op Yoga) – B.K.S. Iyengar - isbn 978-90-6350-028-3

 • De Yoga-Sutra's van Patanjali - Dr. I.K. Taimni - isbn 978-90-6175-075-8

 • Hatha Yoga Pradipika - Swami Muktibodhananda - isbn 978-81-85787-38-7

 • Wetenschap van de Ziel - Swami Yogeshvarananda Sarasvati - isbn 978-90-202-4084-6

Yoga van oost naar west

 • The Bhagavad Gita - Paramahansa Yogananda - isbn 978-0-87612-031-6

 • The Second Coming Of Christ - Paramahansa Yogananda - isbn 978-0-87612-557-1

 • Ik Ben Zijn - Shri Nisargadatta Maharaj - isbn 978-94-013-0205-0

 • Een Cursus in Wonderen - Foundation For inner Peace - isbn 978-90-202-1164-1

Boeddhisme en Vipassana

 • The Buddha-Dhamma or The Life and Teachings of the Buddha - Narada Thera - isbn 978-81-206-0540-3

 • The Art of Living, as taught by S.N. Goenka - William Hart - isbn 978-81-7414-008-5

 • Vipassana – Joseph Goldstein - isbn 978-90-5670-047-8

En meer

 • Een verhandeling over witte magie - A.A. Bailey - isbn 978-90-6271-668-5

 • Kabbalah - Charles Poncé - isbn 978-90- 2024-840-1

Hoewel een gedegen en grondige studie van de Yoga-literatuur een noodzakelijk onderdeel vormt van de Svadhyana (yoga beoefening, red.), is het nog maar de eerste stap. De volgende stap is het voortdurend overpeinzen en diep nadenken over de diepere problemen die in hun intellectuele aspect in de boeken zijn bestudeerd. Dit voortdurend diep nadenken maakt het denkvermogen klaar voor de ontvangst van de waarachtige kennis die van binnenuit komt. Het produceert een soort van zuigkracht en trekt de adem van de intuïtie binnen het denken. Aldus begint de leerling een dieper inzicht te krijgen in de problemen van het leven van de Yogi. Hoe helderder het inzicht in deze problematiek is, des te sterker wordt het verlangen naar de juiste oplossing om die transcedente kennis te verkrijgen, waardoor alle twijfels volledig uit de weg worden geruimd en de Vrede van het Eeuwige wordt verkregen. - De Yoga-Sutra’s van Pantanjali – Deel 2, vers 32, p 237