Ontdek jezelf

leestijd: 5 minuten

Als we onze geest stil laten zijn en niet meer reageren op zintuiglijke ervaringen, dan vergroten we ons bewustzijn, Dan kunnen we vanuit de gedachten onze energie sturen en gaan we van binnenuit authentiek handelen. Je kunt alleen zelf, door meditatie je geest stil krijgen en dit ervaren. Daarom kijkt een yogi naar binnen, niet naar wat er buiten hem afspeelt. Een yogi gaat op ontdekkingsreis in zichzelf.

De yogi onderneemt deze reis niet om te kijken hoe hij reageert in bepaalde situaties. Het is voor hem niet belangrijk om een ervaring te beoordelen alsof die hem overkomt. Hij zal zich niet afvragen 'was dit een goede of een slechte ervaring?'. De yogi kijkt naar binnen om er achter te komen dat hij geen oordeel nodig heeft. Er is wel ervaring, maar niet iemand die de ervaring beleeft. In de ogen van de yogi is iedere ervaring er eentje om van te leren en hij zal die gebruiken om zichzelf te onthechten van zijn oordeel.

Vier werelden

De 'echte' wereld kun je heel goed waarnemen, die bestaat uit het lichaam en allerlei fysieke vormen om je heen. De vormen kun je ruiken, proeven, horen, zien, aanraken en vastpakken. Je kunt al je zintuigen gebruiken om met de vormen in contact te komen.

Naast het lichaam spreekt men ook vaak van een geest. In je geest spelen gedachten en gevoelens zich af. Die zijn minder grijpbaar, maar je herkent ze wel. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar: een perceptie van je zintuigen veroorzaakt een oordeel in je geest. Je ruikt iets (lichaam) en vindt het stinken (geest). En andersom, een gedachte veroorzaakt een sensatie op je lichaam. Je denkt aan een geliefde en je lichaam vult zich met warmte en fijne sensaties.

Een verdere onderverdeling van de geest in denken en voelen, geeft een totaal van drie werelden waar je aandacht kan zijn. We maken onderscheid tussen: 1, de fysieke wereld, de wereld van de vormen, 2, de subtiele wereld, de wereld van energie en gedachten en 3, de causale wereld, de wereld van gevoel, intuïtie en persoonlijk bewustzijn. Deze drie werelden vormen de materie.

Als er materie bestaat, dan bestaat er ook niet-materie. Dat wordt ook wel 'leegte' genoemd. Wij noemen dat: 4, het bewustzijn, de wereld van het allesomvattende bewustzijn. Dit is het geheel, de eenheid waarin alles bestaat.

Naar binnen kijken

Voor de meeste van ons speelt het leven zich voornamelijk af in de fysieke wereld. Daar is onze aandacht, bij alle zintuigen die ons informatie over deze wereld geven. Maar probeer nu eens verder te kijken. Als je je ogen sluit, sluit je je eigenlijk al voor een heel groot deel van de fysieke wereld af. Waar moet dan je aandacht naar toe? Misschien ga je vanzelf meer horen, maar sluit je daar ook eens voor af, wat gebeurt er dan? Waar gaat je aandacht naar toe, misschien wel naar een gedachte... Nu wordt het interessant, je kunt je aandachtig zijn van een gedachte! Maar als je een gedachte kunt bekijken, dan betekent dat, dat je niet je gedachte bent. Net zoals je je lichaam kunt bekijken, maar niet je lichaam bent. En toch maken je lichaam en gedachte onderdeel uit van jou als geheel.

Misschien kun je nu begrijpen dat je je ook kunt onttrekken van je gedachten, net zoals je jezelf kunt onttrekken van je lichamelijke zintuigen. De gedachten zijn er, net zoals een lichamelijke sensatie ontstaat. En het goede nieuws is dat je niets met een gedachte hoeft te doen. Je kunt een gedachte gewoon over laten gaan. Net zoals het geluid van een auto die langs rijdt weer over gaat, zo verdwijnt ook een gedachte die bij je opkomt, vanzelf. Probeer eens wat vaker naar een gedachte te kijken en die te laten verdwijnen, voordat je er op gaat reageren met een andere gedachte, dat brengt je in de stilte.

En wat blijkt, als je je gedachten blijft observeren, dan blijft er een gevoel over. Achter iedere gedachte zit een bepaalde gevoelswaarde, waaruit de gedachte is ontstaan. Dit moet je niet verwarren met emotie, een emotie is een reactie op een gedachte, en is daarmee net zo vluchtig als een gedachte. De emotie kun je dus bekijken, net zoals je een gedachte kunt bekijken. Het gevoel achter de gedachte is de oorsprong van de gedachte. Je kunt dit vergelijken met je intuïtie. Als je in een situatie terecht komt krijg je een gevoel bij de situatie, 'het voelt goed', of juist niet. Of de eerste indruk van iemand die je voor het eerst ontmoet. Zonder een woord gesproken te hebben, 'weet' je al om wat voor persoon het gaat. Het gaat om dat gevoel, daar kun je ook met je aandacht zijn.

Als je met je aandacht bij je lichaam kunt zijn, bij een gedachte, bij een gevoel, wat is die aandacht dan? Die aandacht is geen materie, want je kunt je aandachtig zijn van alle materie. Die aandacht is iets groters, wat we bij voorkeur bewustzijn noemen. Je zou kunnen zeggen dat je bewustzijn bent, omdat je je bewust kunt zijn van je lichaam, van je gedachte, van je gevoel. Met de term bewustzijn doen we het geheel alsnog te kort, omdat, zoals je nu misschien kunt begrijpen, het bewustzijn voorbij de wereld van onze gedachte ligt. We kunnen het geheel niet uitdrukken in de termen waarmee onze gedachten worden gevormd, daar zijn geen woorden voor. Maar voor het gemak zouden we kunnen zeggen dat we de materie bekijken vanuit ons bewustzijn.

What's in it for me?

Door stilte en verminderen van gedachten vergroot je je zelfkennis en versterk je je zelfvertrouwen, waardoor je je eigen krachten en talenten gaat herkennen en ontwikkelen.


Alle inzichten